Тема 20  Соціалістична державність в Україні

(1921-1929 рр.)

 

1 Слідчий апарат перебував у підпорядкуванні:

а) суду;   в) прокуратури;     б) суду і прокуратури.         

 

2 У 1922 р. була створена:

а) Всеукраїнська надзвичайна комісія;

б) Державна прокуратура;

в) Державна варта;

г) Державна міліція.

 

3 Верховним органом влади в УСРР був(ла):

а) Всеукраїнський з’їзд рад;

б) Всеукраїнський центральний виконавчий комітет;

в) Президія Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету;

г) Рада народних комісарів.

 

4 Виконавчим і розпорядчим органом державної влади УСРР був(ла):

а) Всеукраїнський з’їзд;         б) Президія ВУЦВК;

в) ВУЦВК;                                             г) Рада народних комісарів.

 

5 Коли прийнято курс на політику українізації?

а) у березні 1921 р.;                                              б) у квітні 1923 р.;

в) у лютому 1922 р.;                                             г) у травні 1923 р.

 

6 Коли прийнята постанова “Про заміну продовольчої розкладки натуральним податком”?

а) 5 лютого 1920 р.;                                             б) 9 серпня 1921 р.;

в) 27 березня 1921 р.;                                           г) 7 лютого 1922 р.

 

7 Згідно з “Наказом РНК про введення непу” у державній власності залишалися:

а) великі підприємства;                         б) дрібні підприємства;

в) великі і середні підприємства;          г) кооперативи.

 

8 Визначте зайву ланку в системі наркоматів УСРР.

а) загальносоюзні;                                 б) об’єднані;

в) самостійні;                                                        г) автономні.

 

9 10 травня 1925 р. ІХ Всеукраїнський з’їзд рад затвердив у складі УСРР:

а) Молдавську автономну соціалістичну радянську республіку;

б) Кримську автономну соціалістичну радянську республіку;

в) Білоруську автономну соціалістичну радянську республіку;

г) Польську автономну соціалістичну радянську республіку.

 

10 За новим адміністративно-територіальним поділом 1923 р. замість повітів створювалися:

а) райони;                                                              б) області;             

в) округи;                                                              г) волості.

 

11 Нова економічна політика здійснювалася до:

а) 1927 р.;                                                             б) 1929 р.;             

в) 1928 р.;                                                             г) 1930 р.

 

12 Влітку 1925 р. були скасовані:

а) губернії;                                                            б) округи;              

в) райони;                                                              г) сільради.

 

13 Коли була остаточно затверджена Конституція СРСР?

а) 9 серпня 1921 р.;                                              б) 6 липня 1923 р.;

в) 10 грудня 1922 р.;                                            г) 31 січня 1924 р.

 

14 За Конституцією 1919 р. в Україні діяли:

а) 7 народних комісаріатів;   б) 16 народних комісаріатів;

в) 12 народних комісаріатів; г) 18 народних комісаріатів.

 

15 Коли відбулася адміністративно-територіальна реформа в Україні?

а) в 1921 р.;                                                           в) в 1926 р.;           

б) в 1922 р.;                                                          г) в 1929 р.

 

16 Скільки губерній залишилося в Україні в результаті адміністративно-територіальної реформи?

а) 5;                        б) 9;                        в) 7;                        г) 12.

 

17 Що відбулося у березні 1922 р.?

а) заміна продрозкладки продподатком;

б) ліквідація Всеукраїнської надзвичайної комісії;

в) запровадження непу;

г) проголошення політики українізації.

 

18 Народний комісар юстиції УРСР одночасно займав посаду:

а) генерального прокурора республіки;

б) верховного судді;

в) голови РНК УРСР;

г) голови Української надзвичайної комісії.

 

19 Незначні справи, що не мали великого соціального значення розглядалися у:

а) дисциплінарних судах;                     б) окружних судах;

в) товариських судах;                                           г) народних судах.

 

20 Незначніні кримінальні та цивільні справи в сільській місцевості розглядалися у:

а) дисциплінарних судах;                     б) товариських судах;

в) погоджувальних камерах;                г) окружних судах.