Тема 22 Державний устрій України в період панування тоталітарного режиму (1929-1939 рр.)

 

1 Органи прокуратури виводилися зі структури наркомату юстиції УСРР у:

а) 1929 р.;              б) 1933 р.;              в) 1937 р.;              г) 1939 р.

 

2 За Конституцією УСРР 1929 р. вищий орган влади в Україні – це:

а) Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів;

б) РНК УСРР;

в) ВУЦВК;

г) Всеукраїнська надзвичайна комісія.

 

3 Делегати до Всеукраїнського з’їзду Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів обиралися:

а) міськими і селищними радами;

б) особами, яким виповнилося 18 років;

в) особами, яким виповнилося 20 років;

г) обласними з’їздами рад.

 

4 До сільських рад обиралися за нормою один делегат на:

а) 10 тис. жителів;                                                б) 30 тис. жителів;

в) 20 тис. жителів;                                 г) 50 тис. жителів.

 

5 ВУЦВК формувався шляхом:

а) призначення генеральним секретарем ЦК РКП(б);

б) обрання Всеукраїнським з’їздом рад;

в) призначення народними комісарами РНК;

г) виборів особами, яким виповнилося 20 років.

 

6 Коли відбулася зміна назви Українська Соціалістична Радянська Республіка на Українська Радянська Соціалістична Республіка?

а) 1927 р.;                                                             б) 1935 р.;             

б) 1929 р.;                                                             г) 1937 р.

 

7 Вищим органом управління за Конституцією УСРР був(ла):

а) ЦВК УРСР;                                 б) РНК УРСР;

в) Президія ЦВК УРСР;      г) Всеукраїнська надзвичайна комісія

 

8 За Конституцією УРСР 1937 р. вищим органом влади є:

а) Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів;

б) Верховна Рада УРСР;

в) РНК УРСР;

г) Президія ЦВК УРСР.

 

9 Визначте зайве серед позасудових репресивних органів:

а) “трійка”;                                                                            б) “двійка”;

в) Особлива нарада при НКВС СРСР;                  г) прокуратура.

 

10 Єдиним законодавчим органом республіки за Конституцією УРСР 1937 р. була:

а) Верховна Рада УРСР;        б) Президія Верховної Ради УРСР;

в) Рада Народних Комісарів УРСР;      г) ЦВК УРСР.

 

11 Вищий орган виконавчої влади за Конституцією УРСР

1937 р.?

а) Верховна Рада УРСР;

б) Президія Верховної Ради УРСР;

в) Рада Народних Комісарів УРСР;

г) ЦВК УРСР.

 

12 Округи в УСРР були скасовані:

а) 1925 р.;              б) 1933 р.;              б) 1930 р.;              г) 1937 р.

 

13 Коли були скасовані окружні суди?

а) 1929 р.;              б) 1932 р.;              в) 1930 р.;              г) 1937 р.

 

14 В якому році було ліквідовано Об’єднане Державне Політичне Управління?

а) 1922 р.;              б) 1929 р.;              в) 1934 р.;              г) 1937 р.

 

15 Орган судового нагляду і керівництва судовою практикою на території республіки – це:

а) обласний суд;                                    б) Верховний суд СРСР;

в) суди адміністративних округів;        г) Верховний суд УРСР.

 

16 На який термін обирався Верховний суд УРСР?

а) 1 рік;                                                  б) 5 років;

в) 3 роки;                                                               г) довічно.

 

17 На який термін обиралися народні суди УРСР?

а) 1 рік;                                                  б) 5 років;

в) 3 роки;                                                               г) довічно.

 

18 Верховний суд УРСР обирався:

а) населенням УРСР;             б) Верховною Радою УРСР;

в) РНК УРСР;                         г) Президією Верховної Ради УРСР

 

19 Ким обиралися народні суди УРСР?

а) населенням УРСР;             б) Верховною Радою УРСР;

в) РНК УРСР;                         г) Президією Верховної Ради УРСР.

 

20 Функції охорони державної безпеки, громадського порядку, державної та громадської власності покладалися на:

а) Головне управління міліції та карного розшуку при РНК УРСР;

б) Наркомат внутрішніх справ УРСР;

в) Державне політичне управління УРСР;

г) Наркомат юстиції УРСР.