Тема 23  Право України в період панування тоталітарного режиму (1929-1939 рр.)

 

1 Коли була прийнята третя радянська Конституція республіки?

а) 1935 р.;              б) 1938 р.;              в) 1936 р.;              г) 1937 р.

 

2 Якою Конституцією вперше було закріплене положення про комуністичну партію як керівний орган всіх громадських і державних організацій?

а) 1919 р.;              б) 1929 р.;              в) 1937 р.;               г) 1939 р.

 

3 З серпня 1936 р. розмір аліментів на одну дитину становив:

а) 10% заробітної плати;       б) 1/3 заробітної плати;

в) 25% заробітної плати;       г) 50% заробітної плати.

 

4 З 25 лютого 1931 р. для працівників промисловості і транспорту встановлювався робочий день:

а) 6-годинний;                                       б) 8-годинний;

в) 7-годинний;                                                      г) 10-годинний.

 

5 Коли запроваджено звання Героя Соціалістичної Праці?

а) 1936 р.;              б) 1938 р.;              в) 1937 р.;              г) 1939 р.

 

6 Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності” (т.зв. “закон про п’ять колосків”) була прийнята:

а) 1939 р.;              б) 1932 р.;              в) 1931 р.;              г) 1933 р.

 

7  Другою столицею Карпатської України було місто:

а) Ужгород;                                                          б) Мукачево;                         

в) Хуст;                                                  г) Берегове.

 

8 Останнім Президентом Карпатської України був:

а) А.Волошин;                                       б) С.Бандера;

в) Є.Коновалець;                                   г) Р.Смаль-Стоцький.

 

9 З 1937 р. максимальний термін позбавлення волі становив:

а) 10 років;                                                            б) 15 років;            

в) 25 років;                                                            г) 30 років.

 

10 Юридично польське панування над землями Східної Галичини та Західної Волині було закріплене Радою послів країн Антанти:

а) 1922 р.;                                                             б) 1924 р.;             

в) 1923 р.;                                                             г) 1925 р.

 

11 На скільки воєводств були поділені українські землі в складі Польщі?

а) 3;                        б) 4;                        в) 5;                        г) 6.

 

12 Хто очолював адміністрацію повіту в західноукраїнських землях, що перебували у складі Польщі?

а) староста;                                                           б) комісар;

в) воєвода;                                                             г) повітовий начальник.

 

13 Північна Буковина була окупована румунськими військами у:

а) грудні 1918 р.;                                  б) грудні 1920 р.;

в) грудні 1919 р.;                                  г) грудні 1921 р.

 

14 Північна Буковина була визнана територією Румунії за:

а) Ризьким договором;         

б) Севрським договором;

в) Варшавським договором; 

г) Сен-Жерменським договором.

 

15 Вибори 1922 р. до польського сейму бойкотували українці:

а) Волині;                                                              б) Холмщини;

в) Полісся;                                                             г) Східної Галичини.

 

16 26 жовтня 1938 р. прем’єр-міністром Карпатської України було обрано?

а) А.Бродія;                                                           б) А.Волошина;

в) Є.Петрушевича;                                г) Є.Коновальця.

 

17 Першою столицею Карпатської України було місто:

а) Ужгород;           б) Мукачево;          в) Хуст;   г) Берегове.

 

18 Вищим законодавчим органом в Карпатській Україні був(ло):

а) Сейм;                                                 б) Національна Рада;

в) Рада народних депутатів;                 г) Народне віче.

 

19 Коли проголошена незалежність Карпатської України?

а) 11 жовтня 1938 р.;                                            б) 22 жовтня 1939 р.;

в) 15 березня 1939 р.;                                           г) 5 серпня 1940 р.

 

20 Напередодні Другої світової війни Карпатська Україна була окупована військами:

а) Німеччини;                                                        б) Румунії;                  

б) Угорщини;                                                        г) Італії.