Тема 24 Державність і право України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

 

1 Після приєднання Західної України у 1939 р. до складу УРСР було створено 6 областей. Визначте зайву.

а) Волинська;                                         б) Станіславська;

в) Дрогобицька;                     г) Рівненська;

д) Львівська;                                          є) Тернопільська.

ж) Закарпатська;

 

2 Коли Президія Верховної Ради СРСР видала указ про воєнний стан?

а) 1 вересня 1939 р.;                                             б) 22 вересня 1939 р.;

в) 22 червня 1941 р.;                                            г) 30 червня 1941 р.

 

3 Коли прийнято закон про приєднання Західної України до складу СРСР?

а) 1-2 вересня 1939 р.;                          б) 1 листопада 1939 р.;

в) 26-28 жовтня 1939 р.;                       г) 2 серпня 1940 р.

 

4 Виборний орган Західної України, який прийняв рішення про приєднання до СРСР називався:

а) обласне управління;          б) Національна Рада України;

в) Військова рада України;    г) Народні збори Західної України.

 

5 Коли землі Західної України були прийняті до складу УРСР?

а) у жовтні 1938 р.;                                              б) у листопаді 1939 р.;

в) у жовтні 1939 р.;                                              г) у листопаді 1940 р.

 

6 Скільки областей було створено на землях Західної України?

а) 4;                        б) 7;                        в) 6;                        г) 8.

 

7 Коли відбулося приєднення Бесарабії та Північної Буковини до складу УРСР?

а) 1-2 вересня 1939 р.;                          б) 1 листопада 1939 р.;

в) 26-28 жовтня 1939 р.;                       г) 2 серпня 1940 р.

 

8 Коли було проголошено Акт відновлення Української держави в умовах німецького наступу?

а) 1 вересня 1939 р.;                                             б) 30 червня 1941 р.;

в) 22 червня 1941 р.;                                            г) в жовтні 1941 р.

 

9 Уряд самостійної Української держави у 1941 р. мав назву:

а) Українське державне правління;       б) Народні Збори України;

в) Українська Національна Рада;          г) Українська Рада.

 

10. Головою уряду самостійної Української держави був:

а) Я.Стецько;                                                         б) А.Мельник;                       

в) С.Бандера;                                                         г) Є.Коновалець.

 

11 Вищим органом самостійної Української держави був(ло):

а) Українське державне правління;       б) Народна Рада;

в) Українська Національна Рада;          г) Українська Рада.

 

12 Коли створена Українська Повстанська Армія?

а) 1939 р.;              б) 1940 р.;              в) 1941 р.;              г) 1942 р.

 

13 Хто очолив Українську Повстанську Армію?

а) С.Бандера;                                                         б) А.Мельник;                       

в) Р.Шухевич;                                                       г) Я.Стецько.

 

14 До якої адміністративної одиниці періоду окупації України належали Волинь, Полісся, Правобережжя, частина Полтавщини і Запоріжжя?

а) Рейхскомісаріат України;                  б) Прифронтова зона;

в) Трансністрія;                                     г) дистрикт „Галичина”.

 

15 Хто очолював Рейхскомісаріату України?

а) Манштейн;                                                        б) Розенберг;

в) Шелленберг;                                     г) Кох.

 

16 До якої зони окупації належали частина Південно-Західної України і Одеса?

а) Рейхскомісаріат України;                  б) Трансністрія;

в) Прифронтова зона;                                           г) дистрикт „Галичина”;

17 До якої зони окупації належала Північно-Східна Україна?

а) Рейхскомісаріату “Україна”;             б) військової зони;

в) Трансністрії;                                      г) дистрикту „Галичина”.

 

18 Головним адміністративним центром Рейхскомісаріату “Україна” було місто:

а) Київ;    б) Рівне;  б) Львів;  г) Тернопіль.

 

19 Коли був підписаний договір між СРСР та Чехословаччиною про передачу Закарпаття до складу СРСР?

а) 28 жовтня 1944 р.;                                            б) 18 грудня 1944 р.;

в) 26 листопада 1944 р.;                       г) 29 червня 1945 р.

 

20 У листопаді 1941 р. у Києві була створена:

а) Ставка Верховного головнокомандування;

б) Українська Національна рада;

в)Українська повстанська армія;

г) Українське військове об’єднання “Карпатська Січ”.