Тема 25  Держава і право України у повоєнні роки і період десталінізації (1945 – середина 60-х рр. ХХ ст.)

 

1 Після Другої світової війни вищим законодавчим органом влади УРСР була:

а) Верховна Рада УРСР;

б) Президія Верховної Ради УРСР;

в) Рада Міністрів УРСР;

г) Рада Народних Комісарів УРСР.

 

2 Коли відбулися перші повоєнні вибори до Верховної Ради УРСР?

а) 1945 р.;              б) 1946 р.;              в) 1947 р.;              г) 1948 р.

 

3 З якого віку мали право обиратися до Верховної Ради УРСР з 1947 р.?

а) 18 років;             б) 19 років;             в) 20 років;             г) 21 року.

 

4 Коли було затверджено герб, гімн і прапор УРСР?

а) 1946 р.;              б) 1947 р.;              в) 1948 р.;              г) 1949 р.

 

5 Коли відбулася реорганізація наркоматів у міністерства?

а) 1946 р.;              б) 1947 р.;              в) 1948 р.;              г) 1949 р.

 

6 Головною формою діяльності рад були:

а) засідання;                                                          б) колегії;

в) сесії;                                                   г) симпозіуми.

 

7 Коли прийнятий закон СРСР “Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР”?

а) 19 лютого 1954 р.;                                           б) 12 червня 1955 р.;

в) 26 квітня 1954 р.;                                              г) 7 листопада 1956 р.

 

8 На кого покладався нагляд за законністю на місцях незалежно від впливу місцевих органів влади?

а) суди;                                  б) міліцію;

в) прокуратуру;                     г) органи державної безпеки.

 

9 Міністерство внутрішніх справ з 5 вересня 1962 р. було перейменовано у:

а) міністерство охорони громадського порядку;

б) міністерство охорони народного спокою;

в) Головне управління внутрішніх справ;

г) Комітет державної безпеки.

 

10 Коли проведено грошову реформу, яка відмінила карткову систему?

а) 1946 р.;                                              б) 1947 р.;             

в) 1958 р.;                                              г) 1961 р.

 

11 Друга кодифікація радянського права в УРСР розпочалася з прийняття:

а) Кримінального кодексу;

б) Кримінально-процесуального кодексу;

в) Закону про судоустрій;

г) Цивільного кодексу.

 

12 Коли почався перехід на 7-годинний робочий день підприємств та установ?

а) 1954 р.;                                              б) 1958 р.;             

в) 1956 р.;                                              г) 1960 р.

 

13 Згідно із законом „Про державні пенсії” від 14 липня 1956 р. право на пенсію за віком мали чоловіки:

а) з 60 років і зі стажем 20 років;

б) з 60 років і зі стажем 25 років;

в) з 55 років і зі стажем 20 років;

г) з 55 років і зі стажем 25 років.

 

14 З 12 січня 1950 р. для зрадників Батьківщини, шпіонів та диверсантів було введено покарання:

а) до 10 років ув’язнення;

б) до 20 років ув’язнення;

в) до 25 років років перебування у таборах;

г) смертна кара.

 

15 Коли був прийнятий Кримінальний кодекс УРСР?

а) 25 грудня 1958 р.;                                            б) 8 грудня 1961 р.;

в) 28 грудня 1960 р.;                                            г) 5 травня 1962 р.

 

16 Згідно з Кримінальним кодексом УРСР вік кримінальної відповідальності за тяжкі злочини починався з:

а) 13 років;             б) 16 років;             в) 14 років;             г) 18 років.

 

17 Максимальний термін ув’язнення згідно з Кримінальним кодексом УРСР 1960 р. складав:

а) 10 років;             б) 20 років;             в) 15 років;             г) 25 років.

 

18 Указом Президії Верховної Ради СРСР смертна кара була скасована у:

а) 1945 р.;              б) 1947 р.;              в) 1946 р.;              г) 1948 р.

 

19 Грошова оплата праці колгоспників була впроваджена у:

а) 1945 р.;              б) 1950 р.;              в) 1948 р.;              г) 1958 р.

 

20 Визначте зайве серед органів громадської самодіяльності, які надавали значну допомогу правоохоронним органам.

а) товариські суди;               

б) органи державної безпеки;                                              

в) народні дружини.