Тема 26  Держава і право України  в період неосталінізму (середина 60 – середина 80 рр. ХХ ст.)

 

1 За Конституцією УРСР 1978 р. політичною основою держави були:

а) ради депутатів трудящих;                                                              

б) ради народних депутатів;

в) ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.

 

2 Склад Верховної Ради УРСР становив:

а) 400 депутатів;                                   б) 500 депутатів;

в) 650 депутатів;                                   г) 750 депутатів.

 

3 У 1976-1984 рр. Головою Президії Верховної Ради УРСР був:

а) В.Ватченко;                                       б) П.Шелест;

в) Д.Коротченко;                                   г) В.Щербицький.

 

4 Коли була прийнята Конституція УРСР?

а) 1964 р.;                                                             б) 1978 р.;             

в) 1972 р.;                                                             г) 1979 р.

 

5 Вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади УРСР був(ла):

а) Верховний Суд УРСР;       б) Президія Верховної Ради УРСР;

в) Кабінет Міністрів УРСР;   г) Рада Міністрів УРСР.

 

6 Рада Міністрів УРСР здійснювала свої повноваження шляхом:

а) видання законів;

б) видання постанов і розпоряджень;

в) видання указів;

г) видання рекомендацій Верховній Раді.

 

7 Скільки союзно-республіканських міністерств налічувалося в Україні в 1978 р.?

а) 15;                      б) 27;                      в) 20;                      г) 29.

 

8 На скільки років обиралися ради народних депутатів?

а) 3;                        б) 5;                        в) 4;                        г) 7.

 

9 Яким відомством здійснювалося керівництво органами державного нотаріату після 1970 р.?

а) Верховним Судом УРСР;                  б) Радою Міністрів УРСР;

в) Міністерством юстиції УРСР;           г) обласними судами.

 

10 Коли створено союзно-республіканське Міністерство юстиції УРСР?

а) 6 липня 1947 р.;                                                б) 6 жовтня 1970 р.;

в) 12 листопада 1967 р.;                       г) 15 грудня 1974 р.

 

11 Посвідченням незаперечних прав і фактів, що мали юридичне значення, займався(алася):

а) Верховний Суд УРСР;                       б) нотаріат;

в) прокуратура;                                     г) міліція.

 

12 Скільки років складав термін повноважень прокурорів різних рівнів?

а) 3;                        б) 5;                        в) 4;                        г) 7.

 

13 Згідно з Конституцією 1978 р. Україна визнавалася:

а) суверенною радянською соціалістичною державою;

б) автономною республікою в складі СРСР;

в) повноправною державою в федерації СРСР;

г) республікою підпорядкованою РРФСР.

 

14 Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення було прийнято:

а) 7 жовтня 1977 р.;                                              б) 30 жовтня 1981 р.;

в) 20 квітня 1978 р.;                                              г) 7 грудня 1984 р.

 

15 За Кодексом про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність встановлювався з:

а) 14 років;                                                            б) 16 років;            

в) 15 років;                                                            г) 18 років.

 

16 Коли прийнято Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР?

а) 1962 р.;                                                             б) 1969 р.;             

в) 1971 р.;                                                             г) 1983 р.

 

17 Коли був прийнятий Житловий кодекс УРСР?

а) 1962 р.;                                                             б) 1969 р.;             

в) 1971 р.;                                                             г) 1983 р.

 

18 Дійсним визнавався тільки шлюб, укладений в:

а) органах РАГСу;                                 б) церкві;

в) органах юстиції;                                               г) органах нотаріату.

 

19 Коли прийнято Земельний кодекс УРСР?

а) 1969 р.;                                                             б) 1970 р.;             

в) 1972 р.;                                                             г) 1981 р.

 

20 Конституція УРСР 20 квітня 1978 р. була прийнята:

а) раніше за Конституцію СРСР;

б) одночасно з Конституцією СРСР;

в) після прийняття Конституції СРСР.