Тема 27 Держава і право України періоду перебудови (1985-1991 рр.)

 

1 Коли прийнята Декларація про державний суверенітет України?

а) 28 червня 1990 р.;                                            б) 16 липня 1990 р.;

в) 17 серпня 1990 р.;                                            г) 14 грудня 1990 р.

 

2 Згідно з Декларацією про державний суверенітет України народом України визнавалися:

а) громадяни всіх національностей;

б) українці за походженням;

в) громадяни всіх національностей з 18 років;

г) всі громадяни, крім неправоздатних осіб;

 

3 На кого покладався вищий нагляд за точним виконанням законів у державі згідно з Декларацією про державний суверенітет?

а) Міністерство внутрішніх справ;       б) Верховний Суд;

в) Кабінет Міністрів;                                             г) Генерального прокурора

 

4 Коли введено інститут президентства в СРСР?

а) 1985 р.;              б) 1989 р.;              в) 1990 р.;              г) 1991 р.

 

5 Кількісний склад Верховної Ради УРСР за законом „Про зміни і доповнення Конституціїї Української РСР” становив:

а) 400 депутатів;                                   б) 500 депутатів;

в) 450 депутатів;                                   г) 650 депутатів.

 

6 Народна Рада – це:

а) перша парламентська опозиція в Україні;

б) політична партія;

в) назва Всеукраїнського референдуму;

г) назва Верховної Ради в Україні з 1991 р.

 

7 В УРСР інститут президентства запроваджено у:

а) 1985 р.;              б) 1989 р.;              в) 1990 р.;              г) 1991 р.

 

8 Перші вибори Президента України відбулися:

а) 6 липня 1990 р.;                                                б) 13 травня 1991 р.;

в) 5 липня 1991 р.;                                г) 1 грудня 1991 р.

 

9 Визначте зайвий елемент судової системи Української РСР у 1985-1991 рр.

а) Верховний суд УРСР;

б) Верховний суд Автономної Республіки Крим;

в) Київський міський суд;

г) Апеляційний суд.

 

10 Судді районних народних судів обиралися:

а) міськими радами народних депутатів;

б) обласними радами народних депутатів;

в) районними радами народних депутатів;

г) Верховним судом УРСР.

 

11 З жовтня 1989 р. термін повноважень суддів всіх рівнів становив:

а) 3;                                                        б) 5;                       

в) 7;                                                        г) 10.

 

12 Згідно з Конституцією УРСР контроль і нагляд за судовою діяльністю судів УРСР покладався на:

а) Верховний Суд УРСР;

б) відповідні ради народних депутатів;

в) Верховного суддю УРСР;

г) Генерального прокурора УРСР.

 

13 Термін повноважень Генерального прокурора УРСР становив:

а) 3;                                                        б) 5;                       

в) 7;                                                        г) 10.

 

14 Термін повноважень прокурорів всіх рівнів становив:

а) 3;                                                        б) 5;                       

в) 7;                                                        г) 10.

 

15. Функція виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень покладалася на:

а) прокуратуру;                                     б) міліцію;             

б) суд;                                                                   г) службу безпеки.

 

16 Комітет конституційного нагляду був переіменований у:

а) Верховний суд УРСР;

б) Конституційний суд;

в) Рада Міністрів УРСР;

г) Генеральна прокуратура УРСР.

 

17 Конституційний суд УРСР обирався на:

а) 3 років;               б) 5 років;               в) 7 років;               г) 10 років.

 

18 Кількісний склад Конституційного суду УРСР становив:

а) 10;                      б) 12;                      в) 20;                      г) 23.

 

19 Який закон УРСР прийнято 7 лютого 1991 р.?

а) “Про кооперацію”;                                            б) “Про підприємництво”;

в) “Про підприємства УРСР”;                               г) “Про власність”.

 

20 Конституційний суд обирався:

а) Радою міністрів УРСР;                      б) Верховним судом УРСР;

в) Верховною Радою УРСР;                  г) Президентом України.