Тема 28  Держава і право України на сучасному етапі (1991-2006 рр.)

 

1 Коли прийнято Акт проголошення незалежності України?

а) 17 березня 1991 р.;                                           б) 19 серпня 1991 р.;

в) 20 серпня 1991 р.;                                            г) 24 серпня 1991 р.

 

2 Коли було проведено Всеукраїнський референдум, на якому підтверджено Акт проголошення незалежності України?

а) 1 листопада 1991 р.;                         б) 1 грудня 1991 р.;

в) 5 грудня 1991 р.;                                              г) 7-8 грудня 1991 р.

 

3 Угода про створення Співдружності Незалежних Держав підписана?

а) 1 листопада 1991 р.;                         б) 1 грудня 1991 р.;

в) 5 грудня 1991 р.;                                              г) 7-8 грудня 1991 р.

 

4 Коли в Україні існував інститут представників Президента?

а) 1992-1994 рр.;                                  б) 1994-1996 рр.

в) 1996-1998 рр.;                                  г) 1998-2000 р.

 

5 Коли були внесені зміни до Конституції України, що передбачали зміну і перерозподіл владних повноважень вищих органів влади?

а) 8 червня 1995 р.                                               б) 16 квітня 2000 р.;

в) 16 квітня 2006 р.;                                              г) 8 грудня 1004 р.

 

6 Вищий законодавчий орган влади в Україні:

а) Президент;                                                       

б) Кабінет Міністрів;

в) Верховна Рада;                                 

г) Законодавче зібрання.

 

7 Склад Верховної Ради України становить:

а) 300 депутатів;                                   б) 450 депутатів;

в) 400 депутатів;                                   г) 500 депутатів.

 

8 На який термін обираються народні депутати Верховної Ради України?

а) 3 роки;                б) 4 років;               в) 5 роки;                г) 6 років.

 

9 Вищий орган виконавчої влади України?

а) Президент;                                                        б) Кабінет Міністрів;

в) Верховна Рада;                                  г) народ України.

 

10 Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

а) Президентом;                                    б) Конституційним судом;

в) Верховною Радою;                                            г) Верховним судом.

 

11 За якою виборчою системою були проведені вибори до Верховної Ради України у 2006 р.?

а) мажоритарною;  б) пропорційною;  в) змішаною.

 

12 За новітню історію України лише один раз Президента України було обрано в першому турі виборів. Коли це сталося?

а) 1991 р.;              б) 1994 р.;              в) 1999 р.;              г) 2004 р.

 

13 Вищим судом судової системи України є:

а) Конституційний суд;         б) Вищий арбітражний суд;

в) Верховний суд;                  г) Верховний суд АРК.

 

14 Окремі громадяни можуть звертатися до Конституційного суду України через:

а) Голову Верховної Ради України;

б) Президента;

в) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

г) народних депутатів України.

 

15 Термін повноважень суддів Конституційного суду України:

а) 5 років;               б) 7 років;               в 9 років; г) 10 років.

 

16 На який державний орган покладені функції попереднього слідства і нагляду за дотриманням законів?

а) міліція;                                                              б) суд;

в) служба безпеки;                                г) прокуратура.

 

17 З якого року Україна є членом ООН?

а) 1945 р.;                                                             б) 1985 р.;             

в) 1991 р.;                                                             г) 1996 р.

 

18 Служба безпеки України підпорядкована:

а) Верховному Суду;                                            б) Верховній Раді;

в) Президенту;                                                      г) Кабінету Міністрів.

 

19 Конституційну більшість Верховної Ради становить:

а) 225 депутатів;                                  б) 350 депутатів;

в) 300 депутатів;                                   г) 400 депутатів.

 

20 Коли була прийнята Конституція України?

а) 24 серпня 1991 р.;                                            б) 28 червня 1994 р.;

в) 28 жовтня 1996 р.;                                            г) 28 червня 1996 р.