ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

Предмет і хронологічні межі курсу. Принципи і методи пізнання історико-правових явищ.

Стародавні держави і право на території України

                ( VІІ ст. до н.е. – VІ ст. н.е.).

Утворення державності у східних слов’ян.

Суспільний лад Київської Русі.

Державний устрій Київської Русі.

Джерела права Київської Русі.

Галузі права періоду Київської Русі.

Злочини і покарання у Київській Русі.

Суд і судовий процес у Київській   Русі.

Суспільний і державний устрій Галицько-Волинського князівства.

Правова система Галицько-Волинського князівства.

Суспільний лад Литовсько-Руської доби.

Державний устрій Литовсько-Руської держави.

Суд і судочинство Литовсько-Руської держави.

Галузі права Литовсько-Руської доби.

Джерела права Литовсько-Руської доби.

Суспільно-державний устрій українських земель у складі Речі Посполитої (1569-1648 рр.).

Судочинство і правова система на українських землях у складі Речі Посполитої (1569-1648 рр.)

Ознаки державності і державний устрій України в роки Визвольної війни 1648-1654 рр.

Правова система в Україні у роки Визвольної війни 1648-1654 рр.

Суспільний лад в Україні в роки Визвольної війни 1648-1654 рр.

Державний устрій Козацько-гетьманської держави у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

Суспільний лад Козацько-гетьманської держави  ХVІІ-ХVІІІ ст.

Кодифікація права у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

Суд і судовий процес в Козацько-гетьманській державі другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.

Джерела права Козацько-гетьманської держави другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.

Галузі права періоду Козацько-гетьманської держави другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.

Державний устрій на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ- початку ХХ ст.

Суспільний устрій на українських землях у складі Росії у ХІХ – початку ХХ ст.

Судова система на українських землях у складі Росії у ХІХ – початку ХХ ст.

Судова система на західноукраїнських землях у 1772-1918 рр.

Галузі права на українських землях у складі Росії у ХІХ – початку ХХ ст.

Суспільно-державний лад на західноукраїнських землях 1772-1918 рр.

Еволюція права в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

Правова система на західноукраїнських землях 1772–1918 рр.

Тимчасовий уряд та його місцеві органи влади в Україні.

Законодавство Тимчасового уряду.

Формування нових політичних структур. Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів (березень-жовтень 1917 р.).

 Утворення Центральної Ради. Державний устрій УНР.

Правова система УНР часів Центральної Ради.

Судова система УНР часів Центральної Ради.

Державний устрій Української держави 1918 р.

Судова система і правоохоронні органи Української держави 1918 р.

Законодавство Української держави 1918 року.

Утворення Директорії УНР. Державний і територіальний устрій УНР.

Судова система і законодавство УНР часів Директорії.

Західноукраїнська Народна Республіка.

Державний лад, суд і правоохоронні органи радянської України  1917-1920 рр.

Формування основ соціалістичного права України 1917-1920 рр.

Вищі і місцеві органи влади УСРР у 1921-1929 рр.

Суд і правоохоронні органи УСРР у 1921-1929 рр.

Перша кодифікація радянського законодавства у 20-30 роках ХХ ст.

Галузі права в УСРР у 1921-1929 рр.

Суспільно-політичний лад на західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст.

Державний лад в Україні у 1929-1938 рр.

Правова система в Україні у 1929-1938 рр.

Судові, позасудові і правоохоронні органи в Україні у 1929-1938 рр.

Державний лад в Україні у 1939-1945 рр.

Окупаційний рух і рух опору у 1939-1945 рр.

Правова система і правоохоронні органи в Україні 1941-1945 рр.

Приєднання до УРСР західноукраїнських земель у 1939-1945 рр.

Державний лад і правоохоронні органи 

                у 1945-1964 рр.

Суспільні зміни в УРСР у 1945-1964 рр.

Правова система УРСР у 1945-1964 рр.

Державний лад УРСР у 1965-1985 рр.

Основні риси права  УРСР у 1965-1985 рр.

Командно-адміністративна система управління у 1965-1985 рр.

Суд і правоохоронні органи у 1965-1985 рр.

Друга кодифікація радянського законодавства наприкінці 50 – початку 80 рр. ХХ ст.

Реформа державного апарату. Зміна статусу республіки у 1985-1991 рр.

Суд і правоохоронні органи України у 1985-1991 рр.

Зміни в українському законодавстві у 1985-1991 рр.

Державний лад України у 1991-2006 рр.

Правова система України у 1991-2006 рр.

Суд і правоохоронні органи України у 1991-2006 рр.