Тема 2  Виникнення і розвиток держави Київська Русь

 

1 Перша літописна згадка назви „Україна” датується:

а) 1096 р.;              б) 1125 р.;              в) 1187 р.;              г) 1242 р.

 

2 Володимир Святославич (Великий) був Київським князем у:

а) 912-944 рр.;                                                      б) 980-1015 рр.;

в) 882-912 рр.;                                                      г) 1019-1054 рр.

 

3 Ярослав Мудрий був великим Київським князем у:

а) 1014-1052 рр.;                                  б) 1019-1054 рр.;

в) 1013-1125 рр.;                                  г) 1125-1132 рр.

 

4 Що таке верв?

а) сільські збори;

б) сільська територіальна община;

в) кругова порука в сільській общині;

г) плата за оренду землі.

 

5 Княгиня Ольга здійснила реформу:

а) податкову;                                                         б) адміністративну;

в) судову;                                                              г) військову.

 

6 Що таке кормчество?

а) утримання урядовців та місцевої адміністрації за рахунок поборів з населення;

б) утримання селянської сім’ї тільки за рахунок сільської общини;

в) прибуток від селянського господарства;

г) оплата податків у князівську казну.

 

7 Співправління у Київській Русі синів Ярослава Мудрого Ізяслава, Святослава і Всеволода в історичній літературі має назву:

а) дуумвірат;                                                         б) васалітет;

в) триумвірат;                                                       г) колонат.

 

8 Система управління, за якою князівські слуги згодом перетворилися на державних урядовців:

а) вотчинна;                                                          б) намісницька;

в) десяткова;                                                          г) двірцево-вотчинна.

 

9 Як називали на Русі ХІ-ХІІ ст. князівські з’їзди?

а) снеми;                                                б) ізгої;

в) магістрат;                                                          г) екзархи.

 

10 Яка категорія населення не сплачувала податків?

а) смерди;                                                              б) бояри;

в) міщани;                                                             г) купці.

 

11 Об’єднання Південної і Північної Західної Русі у Давньоруську державу сталося в період князювання:

а) Аскольда;                                                         

б) Ольги;

в) Олега;                                               

г) Володимира Великого.

 

12 Кому належала ініціатива військових походів та їх організація?

а) воєводі;                                                             б) боярській раді;

в) князю;                                                г) віче.

 

13 До правління Ярослава Мудрого князівську владу спадкував:

а) старший за віком з династії Рюриковичів; 

б) молодший син Великого князя;

в) дружина Великого князя;

г) митрополит Київський.

 

14 Вищий законодавчий орган  на Русі у Х-ХІ ст. – це:

а) боярська дума;                                 

б) князь;

в) церковна рада;                                  

г) віче.

 

15 У період політичної (удільної) роздробленості Русі ранньофеодальна монархія набула форму:

а) унітарної республіки;                      

б) абсолютної монархії;

в) федеративної монархії;                    

г) теократії.

 

16 Хто призначав єпископів до часів правління Ізяслава ІІ?

а) собор єпископів;                                               б) князь;

в) боярська рада;                                   г) патріарх.

 

17 Дорадчим органом при князі була:

а) рада міста;                        

б) Боярська дума;                 

в) верв.

 

18 Кого можна віднести до так званого чорного духівництва?

а) причетники;                                                      б) паламарі;

в) дяки;                                                  г) монахи.

 

19 Хто належав до нижчої категорії вільних людей?

а) закупи;                                                               б) рядовичі;

в) смерди;                                                              г) холопи.

 

20 Хто належав до групи напіввільних людей?

а) закупи;                                                               б) міщани;

в) холопи;                                                             г) смерди.