Тема 4  Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі

 

1 Коли відбулося підкорення Києва Данилом Галицьким владі Галицько-Волинського князівства?

а) 1235 р.;              б) 1239 р.;              в) 1245 р.;              г) 1246 р.

 

2 У середині ХІІІ – першій половині ХІV ст. намісники в Галицько-Волинському князівстві призначалися чи обиралися:

а) боярською думою;                                            б) віче;

в) князем;                                                               г)золотоординським ханом

 

3 Яке українське місто отримало магдебурзьке право першим?

а) Володимир;                                                       б) Кам’янець-Подільський;

в) Львів;                                                 г) Санок.

 

4 Коли відбулося остаточне об’єднання Галичини і Волині?

а) в 1205 р.;            б) в 1230 р.;           в) в 1239 р.;            г) в 1245 р.

 

5 Як називався грошовий оброк у Галицько-Волинському князівстві?

а) “татарщина”;   б) “чинш”; в) “серебщина”;     г) “дим”.

 

6 Хто в Галицько-Волинському князівстві відповідав за князівську печатку та складання текстів документів?

а) дворський;                                                         б) канцлер;

в) стольник;                                                           г) сотник.

 

7 Хто відповідав за своєчасне надходження прибутків з князівських земельних володінь?

а) двірський;                                                          б) канцлер;

в) стольник;                                                           г) сотник.

 

8 Визначте зайве джерело права Галицько-Волинського князівства:

а) звичаєве право;                  б) рішення народних зборів;

в) “Руська Правда”;                               г) князівське законодавство.

 

9 До компетенції якого суду належали шлюбно-сімейні справи в Галицько-Волинському князівстві?

а) церковного;                                       б) гродського;

в) князівського;                      г) земського.

 

10 Хто серед названих правителів Галицько-Волинського князівства не належав до князівського стану?

а) Роман Мстиславич;                           б) Владислав Кормильчич;

в) Ярослав Осмомисл;                           г) Юрій ІІ Болеслав.

 

11 Вперше Галицьке і Волинське князівства були об’єднані у:

а) 1188 р.;              б) 1199 р.;              в) 1238 р.;              г) 1239 р.

 

12 Що таке “дворище”?

а) об’єднання кількох селян-общинників;

б) одноосібне селянське господарство;

в) двір князя;

г) феодальне володіння.

 

13 Судових функцій не мали:

а) князі;                                  б) бояри над своїми підлеглими;

в) воєводи;                                             г) міщани.

 

14 Джерело холопства в Галицько-Волинському князівстві?

а) борг;                                  б) полон;

в) добровільна згода;                            г) скоєння злочину

 

15 У якому місті було короновано Данила Галицького?

а) Львів;                                  б) Дорогочин;

в) Київ;                                   г) Галич.

 

16 Хто правив Галицько-Волинською державою в

1340-1349 рр.?

а) Владислав Кормильчич;   

б) Юрій ІІ Болеслав;

в) Дмитро Дідько;                

г) князі Андрій та Лев.

 

17 Хто очолював апарат управління господарством князівського домена?

а) двірський;                                          б) канцлер;

в) стольник;                                           г) посадник.

 

18 Данила Галицького папським легатом було короновано у:

а) 1240 р.;                                              б) 1249 р.;             

в) 1253 р.;                                              г) 1264 р.

 

19 Магдебурзьке право на українських землях виникає наприкінці:

а) ХІІ ст.;                                               б) ХІІІ ст.;             

в) ХІV ст.;                                              г) ХV ст.

 

20 Останнім Галицько-Волинським князем був:

а) Владислав Кормильчич;   

б) Юрій Львович;

в) Данило Галицький;                          

г) Юрій ІІ Болеслав.