Тема 6  Право і суд Литовсько-Руської держави

 

1 Який суд збирався в селах під час сільського сходу і очолювався старостою?

а) гродський;                                                         б) земський;

в) копний;                                                              г) товариський.

 

2 Як називалося велике приватне господарство, що виробляло продукцію переважно для збуту і опиралося на панщину?

а) замок;                                                 б) фільварок;

в) толока;                                                              г) мануфактура.

 

3 Головний орган самоврядування в містах з магдебурзьким правом – це:

а) копа;                                                  б) ратуша;

в) магістрат;                                                          г) лава.

 

4 Хто очолював судову владу у містах, що користувалися Магдебурзьким правом?

а) бургомістр;                                                       б) городничий;

в) комісар;                                                             г) війт.

 

5 Що таке лава?

а) місце для засідань магістрата;

б) судовий орган при магістраті;

в) дорадчий орган при міському голові;

г) місце для торгівлі в містах.

 

6 Лавники в містах з магдебурзьким правом:

а) призначалися королем;

б) обиралися з числа заможних торговців;

в) обиралися з числа заможного міського населення;

г) призначалися войтом.

 

7 Вища судова інстанція у Великому князівстві Литовському:

а) суд державця-намісника;                  б) сеймовий суд;

в) доменіальний суд;                                            г) гродський суд;

д) князь (князівський суд);                    є) земський суд.

 

8 Визначте зайвий вид спадкування майна.

а) за законом;                        

б) за звичаєм;                        

в) за заповітом.

 

9 Що таке доменіальний суд?

а) суд Великого князя і магнатів;

б) суд намісників;

в) суд землевласників над залежними селянами;

г) міський суд.

 

10 Діяльність доменіальних судів регламентувалася:

а) Статутом 1529 р.;

б) Судебником Казимира 1468 р.;

в) звичаєвим правом;

г) Бельським привілеєм 1564 р.

 

11 Діяльність якого суду регламентувалася нормами звичаєвого права?

а) доменіального;                                  б) копного;

в) земського;                                                         г) підкоморського.

 

12 Апеляційна інстанція для земських судів?

а) великокнязівський суд;                      б) територіальний суд;

в) сеймовий суд;                                    г) доменіальний суд.

 

13 Які справи розглядав підкоморський суд?

а) справи, що виникали при розмежуванні земельних наділів;

б) кримінальні справи;

в) цивільні справи;

г) справи про розлучення.

 

14 Посаг - це

а) заповіт;

б) майно, що виділялося майбутній дружині нареченим;

в) спадкова частина доньки у майні батька;

г) придане нареченої.

 

15 Визначте зайвого серед судових чиновників.

а) возний;                                                              б) виж;

в) дільчий;                                                             г) воєвода.

 

16 Коли був прийнятий перший Статут Великого князівства Литовського?

а) у 1468 р.;           б) у 1510 р.;           в) у 1529 р.;           г) у 1566 р.

 

17 Коли був прийнятий другий Статут Великого князівства Литовського?

а) у 1468 р.;           б) у 1510 р.;           в) у 1529 р.;           г) у 1566 р.

 

18 Визначте зайве джерело права.

а) Руська Правда;                                  б) Привілеї і грамоти;

в) Литовський Статут;                                           г) Гетьманський універсал.

 

19 Що таке головщина?

а) відшкодування родичам загиблого;                      

б) вид панщини;

в) назва подушного податку;

г) збір селянської общини.

 

20 Що таке вено?

а) штраф на користь міста;

б) штраф за вбитого;

в) частина майна, яке виділяв чоловік своїй майбутній дружині;

г) придане жінки, яка вступає в шлюб.