Тема 7 Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

 

1 Хто внаслідок волочної реформи мав право дарувати шляхетство?

а) суд;                                                                    б) сейм;  

в) король;                                                              г) магнати.

 

2 Коли була прийнята „Устава на волоки”?

а) 1557 р.;                                                             б) 1564 р.;             

в) 1634 р.;                                                             г) 1648 р.

 

3 Органами місцевого самоврядування шляхти були:

а) сенатські збори;                                 б) повітові сеймики;

в) ратуші;                                                              г) земські суди.

 

4 За “Артикулами” Генріха Валуа польський король зобов’язувався скликати вальний сейм:

а) щорічно;                                                           б) два рази на рік;

в) кожні два роки;                                 г) раз на п’ять років.

 

5 Найвпливовішою частиною вального сейму був(ла):

а) король;                                                              б) міністри;

в) сенат;                                                 г) посольська ізба.

 

6 Визначте зайвого серед місцевих урядовців.

а) воєвода;                                                             б) гетьман;

в) староста;                                                           г) волостель.

 

7 Коли створено реєстрове козацтво?

а) 1552 р.;                                                             б) 1564 р.;             

в) 1572 р.;                                                             г) 1578 р.

 

8 Скільки козаків увійшло до першого реєстру?

а) 300;                                                                   б) 500;                   

в) 700;                                                                   г) 1000.

 

9 Хто мав судову і військову владу над реєстровими козаками згідно   з  “Ординацією   Війська   Запорізького   реєстрового...”

1638 р.?

а) сейм;                                                  б) генеральний суддя;

в) король;                                                              г) комісар.

 

10 З прийняттям “Артикулів” Генріха Валуа Річ Посполита являла собою:

а) шляхетську республіку на чолі з королем;

б) абсолютну монархію;

в) конституційну монархію;

г) всестанову республіку.

 

11 Вищим законодавчим органом Речі Посполитої був(ла):

а) король;                                                              б) сенат;

в) Вальний сейм;                                   г) Посольська ізба.

 

12 До якого воєводства належали Львівська, Галицька, Перемишльська, Санокська і Холмська землі?

а) Руського;                                                           б) Брацлавського;

в) Белзького;                                                         г) Київського;

д) Подольського;                                  є) Чернігівського.

 

13 Хто на Запоріжжі мав право участі у Військовій Раді?

а) всі козаки;                                                         

б) генеральна старшина;

в) козацька старшина;                                          

г) гетьман і полковники.

 

14 Скільки разів на рік Військова Рада збиралася обов’язково?

а) 2;                        б) 4;                        в) 5;                        г) 7.

 

15 Що таке Номоканон?

а) правова збірка православних норм;

б) правова збірка католицьких норм;

в) правова збірка іудейських норм;

г) князівський статут.

 

16 До компетенції яких судів належали справи про підроблення грошей, підготовку і участь у повстаннях?

а) головний трибунал;                                          б) королівський суд;

в) сеймовий суд;                                    г) господарський суд.

 

17 “Артикули” Генріха Валуа прийняті у:

а) 1566 р.;                                                             б) 1573 р.;             

в) 1588 р.;                                                             г) 1596 р.

 

18 Визначте зайву судову інстанцію для шляхти у Речі Посполитій.

а) Земський суд;                   

б) Коронний трибунал;

в) Королівський суд.

 

19 Вищий судовий орган Запорізької Січі:

а) кошовий отаман;                                              

б) Військова Рада;

в) генеральний суддя;                                          

г) козацька рада.

 

20 Чернігівське воєводство було створене у:

а) 1432 р.;                                                             б) 1462 р.;             

в) 1565 р.;                                                             г) 1635 р.