Appendix 2. The Atkinsons` theorem.

 

 

Given:

 

a level of income x,

an inequality adverse social planner with a concave utility function U(x) with U’(x)>0 and U’’(x)<0

Average incomes for F and G μF and μG and μF = μG

 

 and

 

Then

 

LF(p)  LG(p) for all p[0,1]  

 

Corollary

 

μF > μG and LF(p)  LG(p) for all p[0,1]  

 

 

Received 04.09.2006

 

Нікола Канторе

Фактор екзогенних технологій та екологічна

крива Кузнєца: оцінка впливу

Теоретичних розробок, пов’язаних із екологічною кривою Кузнєца (ЕКК) багато. Вони зосереджені на основних визначальних факторах взаємозв’язку між забрудненням та доходом (the pollution/income relationship (PIR). Достатньо також і емпіричного матеріалу із даного питання. Мета цієї статті – дослідити вплив кожного фактора, за допомогою моделі RICE99, яка включає екзогенні технологічні зміни в контексті проблем пов’язаних із зміною клімату, спричинених протягом багатьох років викидами СО2. В статті аналізуються різні моделі, що ґрунтуються на гіпотезах технологічного прогресу (мова йде про промислові та екологічно чисті технології) та стандарти (в даному випадку Кіотський протокол). Аналіз економічного, екологічного та соціального впливу проводиться за допомогою набору індикаторів. На думку  автора екзогенні індустріальні технології покращують споживання та добробут, але продукують високий рівень забруднення, підтверджуючи тим самим традиційне протиріччя між економічним зростанням та природним середовищем. Враховуючи швидкість змін екологічних технологій та  відсутність синергії між індустріальними та екологічно чистими інноваціями, автор визначає основні причини, що пояснюють існуюче протиріччя.

Основна ідея ЕКК в тому, що спочатку із збільшенням рівня доходів рівень деградації природного середовища зростає, а потім, в міру досягнення певного рівня добробуту, починає знижуватися.

Фактори, що можуть нейтралізувати “ефект масштабу”, є критичними при визначенні інверсивного U- подібного зв’язку між доходом та екологічною деградацією. Цими факторами є а) структура економіки (товари та послуги, що виробляються), б) ефективність використання ресурсів (одиниця ресурсу на одиницю виробленої продукції), в) заміна дефіцитних ресурсів на екологічно чисті технології, які можуть зменшити деградацію природного середовища.

Автор використовує не економетричні інструменти, а моделі комплексної оцінки зміни клімату. Зокрема модель RICE99 в інтерпретації Нордгауза та Боєра (Nordhaus and Boyer (2000), яка є однією із найновіших версій регіональної динамічної моделі загальної рівноваги, розробленої Нордгаузом для вивчення економічних аспектів змін клімату (Nordhaus and Yang, 1996). Така модель розроблена для кожного із восьми макрорегіонів (США, інші країни із високим рівнем доходу, європейські країни організації економічного співробітництва та розвитку, Росія та країни східної Європи, країни із середнім рівнем доходу, країни із низьким середнім рівнем доходу, Китай та країни із низьким рівнем доходу), на які поділено світ. Кожний регіон обирає найбільш оптимальну траєкторію інвестицій та витрат енергоресурсів, які максимізують дисконтовану вартість споживання на душу населення.

Автор розробляє гіпотетичні моделі, в яких рівень екзогенних індустріальних інновацій приймається як незмінний; припускає, що США підтримують Кіотський Протокол і погоджуються на встановлення граничних викидів. Автор оцінює вплив різних моделей за допомогою наступних індикаторів:

світового споживання на душу населення. В кожному періоді світове споживання на душу населення це сума величини споживання кожного регіону (економічний аспект);

рівня викидів СО2 (екологічний аспект);

оцінки добробуту за допомогою теореми Аткінсона (1972) (соціальний аспект)

Автор робить два основних висновки. По-перше, екзогенні індустріальні технології – найважливіший ЕКК фактор, що покращує добробут та споживання на душу населення, але нажаль і вирішальний фактор деградації природного середовища. У разі, якщо між індустріальними та екологічно чистими технологіями виникне потужна синергія, або, в разі якщо така синергія технічно можлива і розвиток екологічно чистих технологій випереджає індустріальний розвиток, то ЕКК може існувати нарівні із економічним зростанням. В моделі RICE99 передбачено порушення цих умов. Одним із недоліків цієї моделі є те, що технологічні зміни розглядаються як екзогенні, як “манна небесна”. В результаті укладачі програм не можуть контролювати процес технологічних змін, а зміна індустріальних технологій не має часового зв’язку. По-друге, екологічно чисті технології не є тим вирішальним фактором, що впливає на добробут та споживання, але вони більш ефективні за Кіотські домовленості щодо встановлення граничних  викидів з метою зниження забруднення. Інші міжнародні домовленості, щодо зниження викидів теж не можуть претендувати на роль вирішального фактора у взаємозв’язку між забрудненням та доходом.

 

 

Підготувала:

І.Б. Дегтярьова