ЗМІСТ

 

С.

ВСТУП   5

1 НАУКА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА   7

1.1 Поняття науки  7

1.2 Базові поняття  11

1.3 Економічна ситуація в галузі науки  13

1.4 Типові схеми фінансування  13

1.5 Науково-технічна політика  14

1.6 Пріоритети наукових досліджень  18

1.7 Класифікація наук  19

2 НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ   21

2.1 Наукове дослідження. Етапи наукового дослідження  21

2.2 Ефективність наукових досліджень  25

2.3 Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво  33

3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ   35

3.1 Методологія наукових досліджень  35

3.2 Загальнонаукова й філософська методологія: сутність, загальні принципи  36

4 ВИБІР НАПРЯМКУ Й ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ   42

4.1 Формулювання теми наукового дослідження  42

4.2 Обґрунтування актуальності обраної теми  45

4.3 Визначення об'єкта й предмета дослідження  47

4.4 Постановка мети й конкретних завдань дослідження  47

4.5 Вибір методу (методики) проведення дослідження  51

4.6 Формулювання висновків та оцінка отриманих  результатів  54

5 НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ: ПОШУК, НАКОПИЧЕННЯ І ОБРОБКА   56

5.1 Наукова інформація та її джерела  56

5.2 Робота із джерелами інформації 61

6 ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  67

7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ     РОБОТИ   71

8 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ   77

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ   81