ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

 

 

Тест  1   Правопис великої літери.

                         1б, 2г, 3б, 4в, 5а, 6г, 7а, 8в, 9б, 10в.

Тест  2   Правопис префіксів.

                          1а, 2в, 3б, 4г, 5б, 6а, 7б, 8в, 9а, 10а.

Тест  3   Чергування, спрощення у групах                                             приголосних.

                          1а, 2в, 3б, 4а, 5в, 6б, 7б, 8а, 9а, 10г.

Тест  4   Норми вимови.

                          1а, 2в, 3б, 4в, 5а, 6а, 7б, 8в, 9б, 10а.

Тест  5   Вибір слова.

                          1г, 2в, 3б, 4б, 5б, 6б, 7а, 8б, 9б, 10б.

Тест  6   Правопис іменників чоловічого роду                                                        в родовому відмінку однини.

                          1б, 2г, 3б, 4б, 5б, 6а, 7а, 8б, 9г, 10а.

                Тест  7   Правопис м‘якого знака, апострофа.

                          1г, 2б, 3а, 4в, 5г, 6б, 7г, 8а, 9а, 10в.

               

                Тест  8    Відмінювання прізвищ.

                          1б, 2а, 3б, 4в, 5б, 6б, 7в, 8а, 9б, 10б.

                Тест  9    Правопис частки не.

                         1г, 2а, 3а, 4г, 5а, 6в, 7в, 8а, 9б, 10г.

                Тест  10  Правопис числівників.

                           1г, 2а, 3б, 4в, 5г, 6в, 7а, 8а, 9г, 10б.

                Тест  11  Правопис складних слів.

                            1в, 2а, 3а, 4а, 5в, 6а, 7в, 8а, 9б,                                                                      10а.

                Тест  12  Правопис прийменників.

                            1а, 2б, 3а, 4в, 5г, 6б, 7а, 8г, 9в, 10б.

                Тест  13  Розділові знаки у простому реченні.

                            1б, 2г, 3в, 4в, 5б, 6а, 7в, 8б, 9в,10а.

                Тест  14  Розділові знаки у складному                                                                                     реченні.

                            1б, 2г, 3б, 4а, 5в, 6г, 7б, 8а, 9в, 10г.

                Тест  15  Милозвучність української мови

                            1б, 2в, 3г, 4в, 5а, 6г, 7б, 8г, 9а, 10б.