Список  літератури

 

 

1. Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови. – Вид. 3-тє. – К. Наукова думка, 2000.

 

                2. Ділова українська мова. Програма. Плани      семінарських занять і методичні рекомендації    до            них. – Суми: Сумський національний                 аграрний                університет, 2002.

 

3. Дорошенко С.І., Басенко Г.Т., Садівнича Н.О. Українське  ділове мовлення. – Суми: Собор, 2002.

 

4. Українська мова. Довідник школяра / Уклад. О.А. Росінська. – Донецьк: ВКФ „БАО”, 2002.

 

5. Український правопис. – Вид. 4-те. – К.: Наукова думка,1994.

 

6. Російсько-український словник сталих виразів / За ред. М.Ф. Наконечного. – Харків: Прапор, 2002.

 

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К. : Літера, 2000.

 

8. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта,1997.