Передмова

 

                                                                             

                Пропоновані тренувальні тести з дисципліни „Практикум з української мови” для студентів першого та другого курсів спеціальності „Журналістика” складений із урахуванням вимог Програми з  української мови  для вищих  навчальних закладів. Звернення до найважливіших правил українського правопису є важливим моментом курсу дисципліни, оскільки практика свідчить про те, що далеко не всі студенти засвоїли належним чином норми українського правопису зі шкільної програми. Тож додаткове звернення до деяких із цих норм буде сприяти підвищенню загальної мовної культури майбутніх фахівців.

                За своєю структурою тестові завдання  охоплюють норми української мови з фонетики, орфографії, морфології, синтаксису, пунктуації. Тести мають середній рівень складності й спрямовані на закріплення та засвоєння студентами теоретичних знань, одержаних під час лекційно-практичних занять. Пропоновані завдання є сучасною формою активного навчання, дають можливість швидко та ефективно перевірити грамотність студентів, якість засвоєних знань, підкоригувати їх у разі необхідності. Вони передбачають можливість перевірки особистого рівня володіння нормами державної мови як студентів, так і абітурієнтів та всіх зацікавлених осіб.

                У кожному завданні-запитанні пропонуються чотири відповіді, серед яких обов‘язково є одна правильна. Правильні відповіді вміщені в кінці видання.

Тренувальні тести призначені для студентів першого та другого курсів спеціальності „Журналістика”, можуть бути використані також для слухачів підготовчих курсів, абітурієнтів та всіх, хто повсякчас дбає про власну мовну культуру.