Тест 2 Правопис префіксів

 

 

1. Якщо корінь дієслова починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного, то треба вжити префікс (виберіть варіант):

а) з-;                                                         в) із-;

б) зі-;                                                         г) зо-.

 

2.  Зазначте словосполучення, записане без помилок:

а) роспростирати руки;                в) рости як із води;

б) ростає на вулиці;                     г) россипати подяки.

 

3.  Зазначте пару слів, у кожному з яких префікс зі- може чергуватись із зо-:

а) зіщулитись, зім’яти;        в) зідрати, зігнути;

б) зітліти, зімлівати;            г) зіпсувати, зіп’ястись.

 

4. Зазначте пару слів, у кожному з яких при перекладі на українську мову слід вживати морфему  прі-:

а) пресный, прицепной;     в) приграничный, пропасть;

б) приоритет,приятель;      г) фамилия, прозвище.   

 

5. У якому рядку неправильно вжито префікси в обох словах:

а) обтрусити, опплутати;  

б) ростягнути, оппалити;                     

в) міжпланетний, надпотужний;

г) бескраїй, черезплічник?

 

6.  У якому словосполученні незмінним залишиться префікс першого слова як в російському, так і в українському варіантах:

а) сказать правду;               в) свести на нет;

б) сбавить обороты;            г) ссадить с коня?

 

7.  Якщо корінь дієслова починається сполученням приголосних, то слід писати префікс (виберіть варіант):

а) з-;                                            в) із-;

б) зі-;                                           г) зо-.

 

8.  У якому словосполученні префікс з- можна замінити на зі-:

а) зсаджувати з п’єдесталу;      в) збгати папір;

б) зчинився гармидер;                г) збити з пантелику?

 

9.  У якому рядку в усіх словах префікс вжито правильно:

а) стерти, сплющити, зсунути;              

б) змити, зняти, зписати;    

в) зсипати, зчищати, зпалити;

г) зкопати, збагнути, зв’язати?

 

10. У якому словосполученні замість крапок слід написати префікс з-:

а) …сунув кашкета;                   в)…тер пилюку;

б) …кинув чоботи;                     г) глянув …підлоба?