1.3.4.2 Способи обробки пазів

 

У конструкціях деталей пази можуть мати різну форму залежно від службового призначення: шпонкові пази, Т-подібні пази, пази типу “ластівчин хвіст” тощо (див. рисунок 1.51).

Обробка пазів виконується на верстатах фрезерної, фрезерно-розточувальної груп, на стругальних, довбальних та протяжних верстатах.

За необхідності досягнення високої точності розмірів паза його додатково обробляють шліфуванням, шабруванням тощо.

 

Найбільш поширеними у використанні є шпонкові пази під призматичну або сегментну шпонку (див. рисунок 1.51 n,p,c).

На зовнішніх поверхнях обробку таких пазів виконують фрезеруванням. При фрезеруванні пазів швидкість різання Vм/хв забезпечує обертальний рух фрези. Подачу – швидкість відносного переміщення заготовки та інструмента Sмм/хв у більшості випадків обробки забезпечують переміщенням стола верстата із заготовкою. Значення швидкості різання та подачі залежать від матеріалу заготовки, матеріалу різальної частини інструмента, точності обробки.

Напрям подачі може бути паралельним осі заготовки або перпендикулярним до неї при виготовленні пазів під сегментну шпонку (див. рисунок 1.51 с).

При обробці Т-подібних пазів та типу “ластівчин хвіст” використовують схеми обробки, які передбачають попередню обробку прямокутного паза, наприклад, дисковою фрезою, а потім обробку фасонної поверхні спеціальною Т-подібною фрезою або фрезою типу “ластівчин хвіст” (див. рисунок 1.52).

 

 

Шпонкові пази в отворах обробляють довбанням або протягуванням.

Довбання використовують в одиничному та дрібносерійному виробництвах. Довбати шпонкові пази можна як у наскрізних, так і у глухих отворах. В останньому випадку конструкція деталі повинна мати паз для виходу різця у кінці робочого ходу (див. рисунок 1.53).

 

Довбання забезпечує точність обробки 8-9-го квалітетів при шорсткості поверхні за параметром Ra (2,5–0,63) мкм [2].

Протягування наскрізних шпонкових пазів в отворах виконують на горизонтально-протяжних верстатах за один або декілька робочих ходів.

Схема протягування шпонкового паза показана на рисунку 1.54.

Заготовка 1 встановлена на напрямний палець 4, який має отвір для направлення протяжки 2. При обробці паза за декілька робочих ходів під протяжку підкладають прокладки 3.

 

 

 

 

 

Протяжка 2 рухається прямолінійно зі швидкістю різання V- (8-15) м/хв. Подачею при протягуванні вважають Sz – подачу на зуб як різницю розмірів за висотою двох суміжних зубців протяжки Sz = (0,01-0,2) мм/зуб .

Протягування широко використовується у середньосерійному та більш об’ємних типах виробництва.

Чистове протягування забезпечує точність обробки за 6-7-м квалітетами при шорсткості поверхні Ra (0,32-1,25) мкм [5].