2.1 Загальні відомості про технологічні обробляючі системи

 

Як зазначалося вище, на сучасному етапі розвитку машинобудування поняття технологічна обробляюча система (або Т-система) замінило такі раніше використовувані терміни, як “система ВПІД” (за російською абревіатурою “СПИД” (верстат – пристрій – інструмент – деталь)), “ЗІПВ” – заготовка – інструмент –пристрій – верстат та ін. Але як і раніше головними складовими Т-систем виготовлення виробів залишаються технологічне обладнання (металорізальний верстат, термічна піч, гальванічна ванна тощо), інструменти та пристрої.

Розвиток техніки у деяких випадках дуже істотно змінює уявлення про технологічні можливості кожної складової частини Т-системи, але інтегровані її можливості завжди будуть результатом їх спільного впливу.

Розвиток та вдосконалення систем ЧПК верстатами значно розширює множину способів обробки, які можна на них реалізувати.

Наприклад, на верстатах токарної групи з’являється можливість додатково виконувати технологічні переходи, що традиційно реалізовувалися на верстатах фрезерної або свердлильно-розточувальної груп.

Це, у свою чергу, змінює принципи побудови структур технологічних процесів у бік поширення принципу концентрації складу технологічних операцій.

Особливо важливі такі зміни в умовах одиничного та дрібносерійного виробництв. Така концентрація за наявності сучасних комп’ютерних систем підготовки виробництва (проектування технології, підготовки керуючих програм тощо) значно підвищує продуктивність праці, зменшує потребу у виробничих площах та робітниках.