Анотація

 

 

 

Технологічні основи машинобудування - О. У. Захаркін

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 

Суми

Сумський державний університет

2011

 

Рецензенти:

В. І. Ступа – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри технології машинобудування Чернігівського державного технологічного університету;

С. М. Братан - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування Севастопольського національного технічного університету;

В. Б. Тарельник - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу Сумського національного аграрного університету

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Інженерна маханіка»

(гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

лист №1/11-8106 від 29.08.2011р.)

 

Захаркін О. У.

З-38        Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та сучасні Т-системи для їх реалізації): навчальний посібник /           О.У. Захаркін.– Суми: Сумський державний університет, 2011. – 137 с.

            ISBN

 

Посібник призначений для підвищення якості та ефективності навчання студентів професійно-кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР" за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", що вивчають дисципліну "Технологічні основи машинобудування". У ньому поданий матеріал, що дає досить повне уявлення про сучасні способи обробки поверхонь заготовок, технологічні можливості верстатів та оснащення.

Посібник буде також корисним для інженерів-виробничників, які підвищують свою кваліфікацію у галузі технології виготовлення деталей машин і механізмів.