2.2 Технологічні можливості обробляючої системи як об’єднання технологічних можливостей її елементів – верстат, інструмент, пристрій

 

Як відомо, технологічна операція - це частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці. У свою чергу, робоче місце - це частина виробничої площі, на якій розміщено технологічне обладнання, частина конвеєра та на обмежений час заготовки, пристрої та інструменти [1].

Кожне таке робоче місце і є спеціалізованою технологічною обробляючою системою (Т-системою) для реалізації технологічної операції.

Технологічні можливості такого робочого місця (ТМРМ) визначають можливості виконання певної множини технологічних переходів (реалізацію певних способів обробки поверхонь) з використанням множини пристроїв, різальних та допоміжних інструментів.

Таким чином, технологічні можливості робочого місця як Т-системи треба розглядати як об’єднання множин технологічних властивостей верстата Мв, пристрою МП та інструментів Мін:

У зв’язку з цим ТМРМ не можна розглядати як дещо постійне. Модернізація обладнання, створення нових більш досконалих пристроїв та інструментів їх розширюють, тобто множини Мв, МП та Мін поповнюються новими елементами.

З іншого боку, формула 2.1 визначає потенційні ТМРМ, оскільки передбачає всі можливі пересічення (формула 2.2) складових множин:

 

Матеріалізація кожного i-го варіанта (ТМРМi) такого пересічення, створена у виробничих умовах з використанням певних елементів множин МвiМв, Мпi  Мп та Мінi  Мін, є спеціалізацією робочого місця на виконання конкретної технологічної операції у певний період часу.

Найбільш інтегрованим показником, що має відношення до складових елементів усіх зазначених вище множин, можна вважати технологічні переходи, які реалізують певні способи обробки.

Діючий стандарт (ГОСТ 3.1702-72 “Правила записи операций и переходов. Обработка резанием“) передбачає певні коди та ключові слова для їх запису у технологічній документації. Деякі з них подані у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Ключові слова та коди технологічних переходів

 

Використовуючи коди технологічних переходів, можна досить просто зробити таблиці відповідності до них верстатів, пристроїв та інструментів.

Таким чином, створюється інформаційна база, що дає уяву про технологічні можливості робочих місць, а це, у свою чергу, забезпечить правильне формування складу технологічних операцій при проектуванні технологічних процесів.

Крім цього, ключові слова технологічних переходів можуть бути використані при формулюванні текстів самих переходів для запису у технологічну документацію.