2.5.1 Класифікація пристроїв

 

Пристроєм називається допоміжне оснащення, яке використовують у технологічному процесі з метою підвищення точності обробки, складання, контролю тощо, зменшення трудомісткості та поліпшення умов праці робітників.

За цільовим призначенням пристрої поділяють на такі групи [6, 16, 17]:

- верстатні - для установки і закріплення заготовок під час обробки. Ці пристрої поділяють на токарні, фрезерні, свердлильні тощо;

- верстатні - для установки і закріплення робочих інструментів (див. рисунок 2.17). До них відносять патрони для свердел, багатошпиндельні свердлильні головки, перехідні втулки Морзе тощо. Для багатоцільових верстатів із ЧПК існують побудовані за модульним принципом системи закріплення різальних інструментів. Такі пристрої також називають допоміжними інструментами;

- складальні – пристрої, що використовують при складанні виробів;

- контрольні – для контролю якості як після окремих операцій, так і для фінішного контролю виробів;

для захоплення, переміщення та перевертання важких, а в автоматизованих виробництвах і легких заготовок.

 

За ступенем спеціалізації пристрої поділяють на:

універсальні (УП), які використовують в одиничному i дрібносерійному виробництвах. До них відносять (див. рисунок 2.18) токарні патрони, машинні лещата, обертові столи, ділильні головки тощо. За допомогою таких пристроїв обробляють заготовки широкої номенклатури та діапазоном розмірів;

 

а) конструкція та загальний вигляд трикулачкового

токарного патрона

 

  

б) машинні лещата ручні                   в) поворотні машинні лещата

 

   

г) поворотний стіл                                       д) ділильна головка

 

Рисунок 2.18 – Універсальні пристрої

 

- спеціалізовані пристрої. Це пристрої, які призначені для установки заготовок приблизно одного конструктивного типу. При цьому їх конструкція дозволяє використовувати змінні встановлювальні елементи. Такі пристрої використовують в умовах середньосерійного типу виробництва. Конструкція таких пристроїв передбачає використання механізованих затискних елементів;

- спеціальні пристрої. Вони призначені для встановлення заготовки при виконанні певної технологічної операції. Найбільше такі пристрої використовують в умовах великосерійного та масового виробництва. Практично всі вони оснащені механізованими (під дією стиснутого повітря, мастила тощо) приводами затискних механізмів.

Окремо із спеціальних треба виділити пристрої системи універсально-збірних пристроїв (УЗП). Їх компонують із взаємозамінних стандартних універсальних елементів, що входять до певного комплекту УЗП.

До складу такого комплекту входять різноманітні встановлювальні, закріплюючі, базові елементи тощо, з яких і складають спеціальний пристрій (рисунок 2.19а).

Один комплект УЗП, наприклад, УЗП-8, включає 4100 таких елементів, з яких одночасно можна складати до 50 пристроїв середньої складності. Час обертання (використання у виробництві пристроїв, зібраних з комплекту УЗП) не перевищує 10 – 14 робочих днів.

Сучасні системи УЗП дозволяють створювати  пристрої для верстатів практично всіх груп – токарної, свердлильної, фрезерної, а також для виконання складання, зварювальних робіт тощо.

Такі пристрої дуже ефективні в умовах одиничного та дрібносерійного виробництв.

 

 

 

а) елементи для встановлення заготовки

 

б) елементи для закріплення заготовок (прихвати)

                  

в) базові елементи

 

 

 

Рисунок 2.19 – Елементи УЗП та пристрій, зібраний із них

          У всіх спеціалізованих та спеціальних верстатних пристроях можна виділити такі основні групи елементів:

встановлювальні, призначені для базування заготовок;

затискні, призначені для закріплення заготовки;

силоутворюючі, призначені для створення сили закріплення;

корпуси, призначені для розміщення та закріплення всіх інших елементів пристрою;

допоміжні елементи для зміни положення заготовки, наприклад, ділильні диски.