2.5.4 Основні принципи призначення пристроїв для виконання операції

 

При виборі варіанта конструкції пристрою необхідно враховувати:

- тип виробництва;

- технічні вимоги на виготовлення деталі;

- кількість деталей та строки їх виготовлення;

- форму та розміри технологічних баз.

В одиничному i дрібносерійному виробництвах широко застосовують універсальні пристрої (патрони, лещата, ділильні універсальні головки, поворотні столи тощо), а також спеціальні пристрої, створені на базі комплектів УЗП.

У середньосерійному виробництві перевагу треба надавати спеціалізованим пристроям, які мають змінні встановлювальні елементи, а також можуть бути оснащені механізованими приводами.

У великосерійному i масовому виробництвах застосовують головним чином спеціальні пристрої, які скорочують допоміжний і основний час більше, ніж універсальні, при більш високій точності.

Вибір пристроїв повинен базуватися на аналізі витрат на реалізацію технологічного процесу у встановлений проміжок часу при заданій кількості виробів. Аналіз витрат повинен передбачати порівняння варіантів пристроїв, що відповідають однаковим вимогам i забезпечують вирішення однакових завдань у конкретних виробничих умовах.

При виборі системи пристрою доцільно використовувати рекомендації ГОСТ 14.305-86 “Правила выбора технологической оснастки».

Остаточне рішення щодо системи та конструкції пристрою треба приймати на підставі техніко-економічного обґрунтування.