Питання для самоперевірки

 

1 Що входить до складу Т-системи механічної обробки?

2 З яких елементів складаються технологічні можливості робочого місця?

3 Як класифікуються металорізальні верстати?

4 До яких типів належать верстати груп 1, 2, ...., 9?

5 Як класифікуються металорізальні верстати за ступенем універсальності?

6 Як класифікуються металорізальні верстати за ступенем точності?

7 Як класифікуються металорізальні верстати за ступенем автоматизації?

8 Як класифікуються металорізальні верстати з ЧПК?

9 Наведіть класифікацію металорізальних інструментів.

10 Назвіть основні типи токарних різців.

11 Назвіть основні типи осьового інструмента.

12 Назвіть основні типи фрез.

13 Що таке комбінований інструмент?

14 Назвіть сучасні інструментальні матеріали та межі їх доцільного використання.

15 Типова конструкція токарного різця.

16 Елементи різальної частини токарного різця.

17 Назвіть кути різальної частини токарного різця.

18 Назвіть основні параметри режимів різання та одиниці їх вимірювання.

19 Як визначається глибина різання при точінні, розточуванні, свердленні, прорізанні канавок тощо?

20 Як визначається подача на оберт та хвилинна подача при фрезеруванні?

21 Що таке пристрої і для чого вони призначені?

21 Наведіть класифікацію пристроїв за цільовим призначенням.

22 Що таке універсально-збірні пристрої (УЗП)?

23 Встановлювальні елементи пристроїв.

24 Затискні та силоутворюючі елементи пристроїв.

25 Основні принципи призначення пристроїв.