Вступ

 

          При проектуванні технологічних процесів технологу на певному етапі проектування необхідно визначити найбільш раціональні способи обробки окремих поверхонь, а також технологічні засоби для їх реалізації.

          Чим більше інформації з цих питань є в арсеналі професійної підготовки технолога, тим якіснішим як з технологічної, так і економічної точки зору буде спроектований технологічний процес.

          На сучасному етапі розвитку технології більшого прогресу зазнали не самі способи обробки, а технічні засоби для їх реалізації – інструментальні матеріали, конструкції різальних інструментів та металорізальних верстатів, системи їх керування (наприклад, системи ЧПК), що значно розширило традиційні технологічні можливості окремих типів обладнання.

          Метою цієї роботи є надання перших відомостей про основні способи обробки типових поверхонь заготовок. Надати уявлення про межі їх раціонального використання. Познайомити з класифікацією металорізальних верстатів, їх технологічними можливостями як сукупністю технологічних можливостей самого верстата, інструментів та пристроїв, що разом складають елементи технологічної обробляючої системи (Т-системи).

          На сучасному етапі поняття Т-система замінила такі раніше використовувані терміни, як “система ВПІД” (за російською абревіатурою “СПИД” (верстат – пристрій – інструмент – деталь)), “ЗІПВ” – заготовка – інструмент –пристрій – верстат та ін. Попередні терміни порушували певні визначення технології, наприклад, на верстаті завжди наявна заготовка, а не деталь. Цей факт є підтвердженням, що технологія, як і кожна наука в процесі розвитку, вдосконалює також і свою термінологію.

          Матеріал, поданий у цьому посібнику, може бути доцільним як студентам, так і технологам, що працюють на машинобудівних виробництвах різного типу власності.