1.2 Класифікація способів обробки поверхонь

 

          Для перетворення поверхонь із стану вихідної заготовки у стан, заданий конструкторським кресленням, в арсеналі технолога є досить велика кількість способів їх обробки, для реалізації яких необхідні певні конфігурації Т-систем.

Найбільш поширені способи наведені на рисунку 1.5.

         

 

Основні способи обробки при виготовленні деталей

 

 

     Обробка                    Поверхневе пластичне

     різанням                                        деформування (ППД)

 

 

               Лезова                      Абразивна                      Термічна

      обробка               обробка                        обробка

 

 Електрофізична та електрохімічна обробка (ЕФО, ЕХО)   

 

  Комбіновані способи обробки