1.3 Обробка різанням

 

Ця обробка займає понад 90% трудомісткості виготовлення більшості деталей. Для забезпечення її реалізації існує цілий ряд різноманітних металорізальних верстатів, різних за розмірами, продуктивністю, ступенем автоматизації, які забезпечують реалізацію способів механічної обробки практично в усіх типах виробництва.

Обробка різанням включає дві множини способів її реалізації: лезову та абразивну обробки.

Лезова обробка передбачає обробку поверхонь заготовки одно - та багатолезовими інструментами – різцями, свердлами, фрезами, розвертками, протяжками та ін.

Абразивна обробка - це обробка поверхонь інструментами, виготовленими з природних або штучних абразивних матеріалів, – абразивними кругами, сегментами, брусками, стрічками та вільними абразивами у вигляді порошків, паст тощо.

Усі способи обробки різанням поділяють, у свою чергу, за точністю та шорсткістю обробленої поверхні на чорнові, напівчистові, чистові, оздоблювальні, що характеризується показниками їх економічної точності.

У той самий час ці показники для лезової і абразивної обробки суттєво відрізняються.

Наприклад, чорнова лезова обробка точінням, фрезеруванням, струганням та ін. забезпечує економічну точність у межах 13-14 –го квалітетів при шорсткості поверхні Ra (12,5-3,2), а чорнова абразивна обробка шліфуванням - 8-9-й квалітети при шорсткості поверхні Ra (1,6-0,4) [4].

Економічна точність та забезпечувані при цьому параметри шорсткості для деяких способів обробки будуть розглянуті нижче, а також наведені в багатьох підручниках та довідниках, наприклад [4,5,6].

Враховуючи можливості окремих способів обробки, технолог при проектуванні технологічного процесу для кожної i-ї поверхні деталі формує маршрут її обробки (МОПi).

МОПi - це сукупність способів обробки, що дозволяють перевести поверхню із стану вихідної заготовки у стан, заданий кресленням.

Чим жорсткіші вимоги до поверхні, тим більше способів її обробки треба включити у МОП.

Ця інформація є вихідною разом з іншою, необхідною для формування маршруту обробки заготовки в цілому.