Анотація

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

Психологія творчості. Конспект лекцій - О.А.Кривопишина

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

 

Психологія творчості :  Конспект лекцій  / Укладач О.А.Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с.

 

Кафедра політології, соціології та психології