И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов

Просмотров: 752Похожие книги

И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов

И.В.Савельев - Курс общей физики, том II. Электричество

В.І. Склабінський та ін. - Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів

А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем

Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення