Питання для самоконтролю

 

Що таке мовний знак? Проаналізуйте його особливості.

Як відбувається зв’язок між планом висловлення та планом змісту в процесі екстеріоризації мовного знака?

Прокоментуйте поняття внутрішньої форми знака.

Проаналізуйте способи перекладу текстів-артефактів, текстів-ментефактів, текстів «сірої зони».

У чому проявляється відмінність між перекладом та інтерпретацією?

Прокоментуйте розуміння художньої інтерпретації.