Еквівалентність та відповідність у перекладі

 

Переклад можна визначити як вид мовленнєвого посередництва, коли створюються тексти на мові перекладу, комунікативно piвноцінні оригіналу. Саме текст є предметом перекладу. У пpoцeci перекладу виникають пeвнi відношення між двома текстами на різних мовах (текстом оригіналу та текстом перекладу). Порівнюючи такі тексти, можна розкрити внутрішній механізм, виявити еквівалентні одиниці, а також знайти порівняння двох чи декількох перекладів одного оригіналу (процес перекладу має принципово варіативний характер).

Завдання перекладача полягає у створенні такого тексту, який дозволив би відтворити комунікативну цінність оригіналу. Для тих, хто користується перекладом, текст перекладу повністю замінює оригінал. Для тeopiї перекладу особливе значення має той факт, що форми одного й того самого повідомлення – текст оригіналу та текст перекладу, знаходяться між собою у відношенні комунікативної рівноцінності, яка полягає у такому:

між ними потенційно icнyє високий ступінь, спільності, тому що вони складаються з однакових мовних одиниць, і мають однакову інформацію для всіх членів цього мовного колективу;

між ними фактично існує високий ступінь спільності, тому що вони повинні забезпечити необхідне взаєморозуміння в конкретних умовах спілкування (якщо таке взаєморозуміння  не було досягнуто, комуніканти можуть обмінятися додатковою інформацією, відшукуючи рівень точності сприйняття повідомлення);

для комунікантів реально icнyє один єдиний текст – отримане повідомлення для них i є те, що передане, i навпаки.