Анотація

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій - С. В. Баранова

 

 

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

6.020303 “Переклад”

денної форми навчання

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

теорії та практики перекладу

як конспект лекцій

з дисципліни

«Спецрозділи перекладу».

Протокол № 5 від 07.12.2011 р.

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2012

 

Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с.

 

 

Кафедра теорії та практики перекладу