Питання для самоконтролю

 

Розтлумачте поняття лінгвоетнічного бар’єра.

Що розуміють під реаліями? Як передати значення реалії цільовою мовою?

Охарактеризуйте підходи до визначення фразеологізмів.

Опишіть способи перекладу фразеологічних висловів.

Прокоментуйте етапи подолання лінгвоетнічного бар’єра.