Питання для самоконтролю

 

Проаналізуйте особливості перекладу публіцистичних текстів.

У чому полягають відмінності в перекладі науково-технічних та науково-популярних текстів?

Опишіть структурно-семантичні особливості термінів у галузі інформаційних технологій.

Визначте способи перекладу комп’ютерних термінів.

Проаналізуйте засоби передачі експресивності  політичного тексту цільовою мовою.

Прокоментуйте основні риси суспільно-політичних текстів.