Питання для самоконтролю

 

Проаналізуйте роль перекладу на сучасному етапі.

У чому полягає специфіка перекладу як мовного посередництва?

Прокоментуйте класифікацію текстів Ю. Сорокіна та     Дж. Сінклера.

Порівняйте діяльність перекладача художніх та технічних текстів.

Які трансформації виділяє Я. Л. Рецкер?

Поясніть поняття описового перекладу.

Поясніть поняття антонімічного перекладу.

Проаналізуйте жанрово-стилістичні різновиди перекладів.

Розтлумачте зміст понять синтаксичної, семантичної та прагматичної еквівалентності.

Проаналізуйте особливості прагматичної адаптації текстів перекладу.