Лекція 2 Вихідний текст як детермінант  перекладацьких дій