Контрольні запитання

 

Який порядок проведення досудової санації державних підприємств?

Який порядок здійснення контролю Фондом державного майна за виконанням плану досудової санації?

Яка процедура оголошення санації самим боржником?

Порядок проведення санації під час порушення справи про банкрутство?

Що собою являє санація балансу?

У результаті чого отримується санаційний прибуток підприємства?

Сутність двоступінчастої санації.

У чому полягає сутність альтернативної санації.

Перелічіть фінансові джерела санації. Охарактеризуйте їх.