Тести

 

1 Процедура санації може бути оголошена:

1) самим боржником;

2) за рішенням суду;

3) за рішенням Фонду державного майна.

 

2 Фінансовими джерелами санації є:

1) фінансові ресурси підприємства;

2) альтернативна санація;

3) кошти держави.

 

3 Санація призначається з метою фінансового оздоровлення підприємства:

1) так;                    2) ні.

 

4 Санація завжди призначається у зв'язку з порушенням справи про банкрутство в суді:

1) так;                     2) ні.

 

5 При оголошенні санації самим боржником повинна бути письмова згода кредиторів, вимоги яких перевищують 50% заборгованості:

1) так;                      2) ні.

 

6 Санація вводиться на строк:

1) не більше 12 місяців з можливим його продовженням судом;

2) не більше 6 місяців з можливим його продовженням судом.

 

7 Процедура санації може бути припинена достроково у зв'язку з укладанням мирової угоди:

1) так;                     2) ні.

 

8 Санація балансу – це:

1) зменшення статутного капіталу;

2) збільшення статутного капіталу.

 

9 Санаційний прибуток – це прибуток, який виникає у результаті:

1) викупу акціонерним товариством акцій власної емісії з наступним їх анулюванням;

2) списання заборгованості кредиторами повністю або частково;

3) реалізації продукції;

4) перевищення доходу від реалізації продукції над собівартістю реалізова¬ної продукції;

5) невикористання чистого прибутку звітного періоду.

 

10 Зменшення статутного капіталу підприємствами спрямоване на:

1) одержання санаційного прибутку;

2) збалансування (або перевищення) номінальної вартості акцій з їхньою ринковою ціною;

3) приведення у відповідність наявності основних і оборотних активів підприємства із власним капіталом;

4) приведення у відповідність статутного і позикового капіталу.

 

11 Реструктуризація заборгованості здійснюється в таких формах:

1) відстрочення заборгованості;

2) розстрочка заборгованості;

3) застава майна;

4) поручительство третіх осіб.

 

12 Відстрочка заборгованості -  це її поділ на кілька частин, які виплачуються поступово в майбутньому періоді, за графіком, погодженим сторонами:

1) так;                  2) ні.

 

13 Розстрочка заборгованості - це перенесення термінів її виплат на більш пізній період:

1) так;                   2) ні.