Контрольні ЗАпитання

 

1. У чому полягає сутність реструктуризації?

2. Яка мета проведення реструктуризації?

3. Перелічіть види реструктуризації та охарактеризуйте їх.

4. Результати реструктуризації.

5. Перелічіть етапи проведення реструктуризації, охарактеризуйте їх.

6. Що собою являє програма реструктуризації.

7. Який існує порядок з реорганізації підприємств-боржників.