Тести

 

1 До форм реорганізації підприємства відносять:

1) об'єднання;

2) поділ;

3) перетворення;

4) злиття;

5) приєднання.

 

2 До зовнішньої реорганізації відносять:

1) утворення філій;

2) утворення декількох нових юридичних осіб і припинення діяльності раніше існуючої юридичної особи;

3) утворення декількох юридичних осіб при збереженні юридичної особи,  на базі якої проведена реорганізація.

 

3 До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести:

1) реструктуризацію заборгованості перед кредиторами;

2) злиття підприємств;

3)ліквідацію підприємства;

4) збільшення статутного капіталу.

 

4 Основними кроками оперативно-технічної реструктуризації є:

1) пошук нових постачальників сировини;

2) підвищення якості продукції;

3) оптимізація чисельності працівників;

4) зростання заробітної плати.

 

 

5 Фінансова реструктуризація пов’язана з управлінням:

1) активами підприємства;

2) джерелами формування майна підприємства;

3) оборотними коштами;

4) правильної відповіді немає.

 

6 Найскладнішим видом реструктуризації є:

1) оперативна реструктуризація;

2) фінансова реструктуризація;

3) реорганізація;

4) санаційна реструктуризація.

 

7 Основні цілі реструктуризації:

1) урегулювання питання власності;

2) вироблення нового стилю керівництва;

3) підвищення зайнятості;

4) збереження рівня зайнятості;

5) створення центрів фінансової відповідальності.

 

8 Основні проблеми реструктуризації:

1) урегулювання питання власності;

2) вироблення нового стилю керівництва;

3) підвищення зайнятості;

4) збереження рівня зайнятості;

5) створення центрів фінансової відповідальності.

 

9 Головною метою реструктуризації є:

1) перетворення підприємства у платоспроможне;

2) відродження виробництва;

3)перетворення підприємства у прибуткове;

4) ваш варіант відповіді.

 

10 Стратегічна реструктуризація базується на:

1) скороченні величини ресурсів;

2) створення стратегічних альянсів;

3) диверсифікації виробництва;

4) управлінні грошовими потоками.