Контрольні запитання

 

Що розуміється під аудитом згідно із законодавством України?

Який аудит вважається санаційним?

Згадайте сутність аудиторської діяльності?

Хто може виступати аудитором?

Що розуміється під аудиторським висновком?

Якими правами наділяється аудитор під час перевірки?

Які існують обмеження щодо проведення аудиту?

Назвіть особливості та етапи проведення санаційного аудиту?

У яких випадках проведення санаційного аудиту є обов’язковим?

 Які методи перевірки застосовує аудитор?