Тести

 

1 Під час оцінки санаційного плану аудитор не досліджує:

економічність;

ефективність;

досяжність;

результативність.

 

2 Найкращим методом щодо підтвердження наявності матеріальних активів є:

опитування персоналу;

документальні перевірки;

проведення аналізу;

інвентаризація.

 

3 Аудиторські докази – це:

будь-яка інформація, зібрана аудитором під час перевірки, і висновки, зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, які  впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

первинні документи, зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, що  впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

докази, отримані від третіх сторін  та зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, які  впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану;

докази, що отримані під час проведення інвентаризації активів підприємства та  зібрані аудитором під час перевірки, і висновки, що  впливають на обґрунтування думки щодо санаційного плану.

4 Санаційна спроможність – це:

наявність довгострокових планів розширення діяльності підприємства;

наявність у підприємства можливості для успішного проведення фінансової санації;

здатність підприємства оперативно змінити виробничу програму.

 

Основною метою санаційного аудиту є:

1) визначення вірогідності звітності підприємства, її повноти і відповідності чинному законодавству;

2) формування висновків щодо реального фінансового стану підприємства;

3) оцінка санаційної можливості підприємства на основі аналізу фінансово-господарської діяльності і наявності санаційної концепції;

розроблення санаційної концепції підприємства;

визначення повноти і правильності нарахування і сплати податкових платежів у бюджет.

 

6 Суть економічності плану санації полягає:

у мінімізації  вартості ресурсів, спрямованих на виведення підприємства з кризи, з огляду на результат, якого планується досягти;

співвідношення між запланованими результатами та ресурсами, використаними для їх досягнення;

реальності досягнення запланованих заходів з використанням наявних ресурсів, сильних сторін та можливостей підприємства;

правильна відповідь відсутня.

 

7 Суть ефективності плану санації полягає:

1) у мінімізації  вартості ресурсів, спрямованих на виведення підприємства з кризи, з огляду на результат, якого планується досягти;

співвідношення між запланованими результатами та ресурсами, використаними для їх досягнення;

реальності досягнення запланованих заходів з використанням наявних ресурсів, сильних сторін та можливостей підприємства;

правильна відповідь відсутня.

 

 

8 Суть досяжності плану санації полягає:

у мінімізації  вартості ресурсів, спрямованих на виведення підприємства з кризи, з огляду на результат, якого планується досягти;

співвідношення між запланованими результатами та ресурсами, використаними для їх досягнення;

реальності досягнення запланованих заходів з використанням наявних ресурсів, сильних сторін та можливостей підприємства;

правильна відповідь відсутня.

 

9 В аудиторському висновку не зазначається:

відповідальність яку несе аудитор;

обсяги аудиторської роботи;

думки про економічність, ефективність та досяжність санаційного плану;

методи збирання доказів.

 

Планування аудиту не передбачає врахування:

обсягу аудиту;

гіпотез;

методів збору доказів;

видів висновку.