Додаток М

(обов’язковий)

 

ВИТЯГ З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ

 

Стаття 218. Фіктивне банкрутство

 Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина - підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі, - караються штрафом від семисот п'ятидесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

 П р и м і т к а. У статтях 218-222 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{ Стаття 218 із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008,  N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 }

 Стаття 219. Доведення до банкрутства

 Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, - карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{ Стаття 219 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008}

 Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності

 Умисне приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові, - карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.{ Стаття 220 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008 }

 Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства

Умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, якщо ці дії вчинені громадянином  - засновником (учасником) або службовою особою  суб'єкта  господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди, - караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців з позбавленням права обіймати певні посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Стаття 221 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI (270-17) від 15.04.2008}