Контрольні питання

 

1. У чому полягає сутність фінансової кризи?

2. Які причини кризових ситуацій ви знаєте? Наведіть приклади.

3. Перелічіть основні ознаки кризи на рівні підприємства, охарактеризуйте їх.

4. За якими ознаками класифікується криза підприємства?

5. Перелічіть фактори, що зумовлюють різни види кризи.

6. На які групи поділяються зовнішні чинники, що зумовлюють кризовий розвиток підприємства?

7. На які групи поділяються внутрішні чинники, що зумовлюють кризовий розвиток підприємства?

8. Які наслідки несе криза?

9. У чому полягає економічна сутність санації?

10. Що собою являє досудова санація?

11. Яка мета проведення санації?

12. Шляхи здійснення санації.

13. За якими критеріями слід класифікувати санацію, виходячи з її правової сутності?

14. Як можна  класифікувати санацію, виходячи з її економічної сутності?