Тести

 

1 Фінансова криза підприємства являє собою одну з форм порушення його фінансової рівноваги:

1) так;                         2) ні.

 

2 Фінансова криза підприємства – це процес, який несе загрозу функціонуванню підприємства:

1) так;                         2) ні.

 

3 Фінансова криза підприємства завжди призводить до ліквідації підприємства:

1) так;                         2) ні.

 

4 Для попередження кризи виділяють такі етапи:

1) збитковість підприємства;

2) збільшення кредиторської й дебіторської заборгованості;

3) погіршення фінансового стану;

4) неплатоспроможність;

5) санація;

6) ліквідація.

 

5 Санація підприємства – це:

1) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

2) задоволення вимог кредиторів і виконання зобов'язань перед бюджетом;

3) сукупність всіх вимог, які здатні забезпечити фінансове оздоровлення підприємства;

4) те саме, що й реструктуризація;

5) система заходів фінансового характеру.

 

6 Фінансова санація включає:

1) рефінансування дебіторської заборгованості;

2) призначення тимчасової адміністрації;

3) реалізацію соціального плану;

4) реструктуризацію заборгованості;

5) технічне переоснащення підприємства.

 

7 До зовнішніх факторів кризи відносять:

1) політичну нестабільність;

2) часті зміни в податковому законодавстві;

3) інфляцію;

4) цінову політику підприємства;

5) неефективний фінансовий менеджмент.

 

8 До внутрішніх факторів кризи відносять:

1) неефективний фінансовий менеджмент;

2) неефективний маркетинговий менеджмент;

3) зміну тарифів;

4) спад виробництва продукції;

5) зміну асортиментів продукції.

 

9 Залежно від проблематики кризи на рівні підприємства кризу класифікують як:

1) фінансову;                                                    2) локальну;

3) системну;                                                     4) технологічну.

           

10 Причиною технічної кризи є:

1) незадовільний рівень матеріально-технічної бази;

2) загострення протиріч в трудовому колективі;

3) протиріччя між фактичним станом фінансового потенціалу та необхід¬ним обсягом фінансування.