Анотація

Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога - С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула

 

 

Міністерство освіти і науки України

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

Національна медична академія

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Сумський державний університет

С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула

 

 

МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 616-083.98 (075.8)

ББК 51.1(4 Укр) 21

         Г 95

 

Рецензенти:

Черній В.І. – доктор мед. наук, професор

(Донецький нац. медичний університет ім. М. Горького МОЗ України);

Бадюк М.І. – доктор мед. наук, доцент

(Українська військово-медична академія);

Бур'янов О.А. – доктор мед. наук, професор

(Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1/II-5687 від 24.06.2010 р.)

 

 

Гур’єв С.О., Шищук В.Д., Шкатула Ю.В.

Г 95  Медицина надзвичайних ситуацій.

       Екстрена медична допомога: навчальний посібник.- Суми:

       Видавництво СумДУ, 2010.-321 с.

 

ISBN 978-966-657-298-4

У посібнику викладені питання управління ліквідацією медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах. Розглянуто питання організації лікувально-евакуаційного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій. Подана інформація про принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим. Викладені сучасні стандарти серцево-легеневої і церебральної реанімації (елементарної підтримки життя). Сформульовані сучасні уявлення про етіологію, патогенез, критерії діагностики, способи прогнозування вірогідності розвитку шокових станів. Використані положення міжнародної програми з надання екстреної медичної допомоги Basic Life Support (BLS) та нових рекомендацій Європейської ради з реанімації (ERC), що з’явилися у кінці 2005 року і внесли суттєві зміни в алгоритм серцево-легеневої реанімації.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів, що вивчають «Медицину надзвичайних ситуацій», «Травматологію», «Реаніматологію».

 

                                                                                    УДК 616-083.98 (075.8)

                                                                                    ББК 51.1(4 Укр) 21

                                          © С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук,

                          Ю.В. Шкатула, 2010

ISBN 978-966-657-298-4                        © Видавництво СумДУ, 2010