Перелік скорочень

 

CЛР              - серцево-легенева реанімація

АРК               - Автономна Республіка Крим

АТ                  - артеріальний тиск

ВIТ                 - відділення інтенсивної терапії

ВООЗ           - Всесвітня організація охорони здоров’я

ВЧТ               - внутрішньочерепний тиск

ГДН              - гостра дихальна недостатність

ГМ                 - головний мозок

ГНН              - гостра ниркова недостатність

ДСМК          - Державна служба медицини катастроф

ДТП              - дорожньо-транспортна пригода

ЕКГ                - електрокардіограма

ЕМД             - екстрена медична допомога

ЗАК               - загальний аналіз крові

ЗПО              - загальний периферичний опір

ІХ                   - інфекційні хвороби

КОС              - кислотно-основний стан

КТ                  - комп’ютерна томографія

ЛЕЗ               - лікувально-евакуаційне забезпечення

ЛПЗ              - лікувально-профілактичний заклад

МВД             - Міністерство внутрішніх справ

МНС             - Міністерство надзвичайних ситуацій

МО                - Міністерство оборони

МОЗ             - Міністерство охорони здоров’я

НС                 - надзвичайна ситуація

ОГК               - органи грудної клітки

ОРА              - опорно-руховий апарат

ОЦК              - об’єм циркулюючої крові

ОЧП              - органи черевної порожнини

ПЕ                  - протиепідемічні (заходи)

ПТ                  - політравма

ПТКВ            - позитивний тиск у кінці видиху

СГ                  - санітарно-гігієнічні (заходи)

СДОР           - сильнодіючі отруйні речовини

СЕС               - санітарно-епідеміологічна станція

СКТ               - спіральна комп’ютерна томографія

СМ                - спинний мозок

ТБД              - трахеобронхіальне дерево

ФШ               - фібриляція шлуночків

ХОК              - хвилинний об’єм крові

ЦВТ               - центральний венозний тиск

ЦНС              - центральна нервова система

ЧДР              - частота дихальних рухів

ЧМТ              - черепно-мозкова травма

ЧСС               - частота серцевих скорочень

ШВЛ            - штучна вентиляція легень

ШІ                 - шоковий індекс

ШКГ             - шкала ком Глазго

ШМД           - швидка медична допомога

ШТ                - шлуночкова тахікардія

MRT              - магніто-резонансна томографія

Lp                  - люмбальна пункція