4.2. Дії під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому